9 Ιουν 2016

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ:Ολοκληρώθηκαν και κοινοποιήθηκαν όλες οι διαταγέςΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ
ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 
 
Νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, φαίνεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι μεταθέσεις. Πληροφορίες από το ΓΕΣ αναφέρουν ότι σήμερα έχουν έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί όλες οι διαταγές Τακτικών μεταθέσεων.

Το  χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και ενεργειών, ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα νωρίτερα από την ημερομηνία που καθορίστηκε, επιτυγχάνοντας το στόχο που τέθηκε.


Όπως είχε ανακοινώσει το ΓΕΣ, πρόθεση είναι οι μεταθέσεις να βγουν φέτος νωρίς ώστε τα στελέχη να μπορέσουν να προγραμματίσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Πιο συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του το ΓΕΣ στις 30 Μαρτίου είχε υποστηρίξει:

Ήδη έχουν αρχίσει τις εργασίες τους τα αρμόδια συμβούλια μεταθέσεων τα οποία θα ολοκληρώσουν το έργο τους εντός του μηνός Μαΐου 2016.

Πρόθεση του ΓΕΣ είναι εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου μηνός Ιουνίου 2016 να αποσταλούν οι διαταγές των Τακτικών Μεταθέσεων και η υλοποίηση αυτών να πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Ιουλίου 2016.

Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των κατανεμηθεισών πιστώσεων, το ΓΕΣ σχεδιάζει και θα υλοποιήσει τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις των εξεταζομένων στελεχών του, στο ύψος των διατιθέμενων πιστώσεων που του έχει κατανεμηθεί για το σκοπό αυτό.

Για το σχεδιασμό και υλοποίηση των μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη:

- Η τήρηση και ο σεβασμός των προβλέψεων των νόμων.
- Η απομείωση του αριθμού των υπηρετούντων στελεχών σε φρουρές που ο προβλεπόμενος αριθμός προσωπικού έχει καλυφθεί και αντίστοιχα η ενίσχυση φρουρών με χαμηλή στελέχωση και αυξημένο έργο.
- Η ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση των ειδικών ομάδων στελεχών και όσων αντιμετωπίζουν σοβαρά και ανυπέρβλητα προβλήματα.

Χρησιμοποιείται μηχανογραφική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από προσωπικό του ΓΕΣ, με την οποία ελέγχονται οι εισηγήσεις των μεταθέσεων, δεν επιτρέπεται η παραβίαση των μορίων, ελέγχεται και εντοπίζεται αυτόματα η ύπαρξη κενών θέσεων ανά ειδικότητα και βαθμό, ενώ παράλληλα υπολογίζεται η συνολική επάνδρωση της κάθε Μονάδας, μετά την υλοποίηση των μεταθέσεων.
 

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου